Logo Dipl.-Ing. Sandra Kötzle nl.de. Übersetzungen
colofon

Colofon


Verplichte informatie conform § 5 van de Duitse telemediawet Telemediengesetz (TMG)


Sandra Kötzle

Dipl.-Ing. Sandra Kötzle nl.de. Übersetzungen

Lübecker Str. 25

10559 Berlin

Deutschland


Contact

e-mail:     info@nlde.eu

tel.:         +49 (0)30 51643580

mobiel:   +49 (0)157 88403386


BTW-nummer

DE273950567


Informatie m.b.t. beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Dialog Versicherung AG

Adenauerring 7

81737 München


Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 lid 2 van de Duitse Omroepwet Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Sandra Kötzle

Lübecker Str. 25

10559 Berlin


Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 van de Duitse telemediawet TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze website volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om externe informatie die verzonden of opgeslagen wordt te controleren, of omstandigheden die duiden op onwettige activiteiten te onderzoeken.
Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Een aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete inbreuk bekend is. Zodra wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.


Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen garantie geven. Voor de inhoud van pagina's waarnaar op de website via externe links wordt verwezen is steeds de aanbieder of exploitant van deze pagina's verantwoordelijk. De pagina's waarnaar via externe links wordt verwezen zijn op het moment van de plaatsing van de betreffende links gecontroleerd op mogelijke inbreuken. Onwettige inhoud
was op het moment van de plaatsing van de links niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van pagina's waarnaar via externe links wordt verwezen kan echter zonder concrete aanwijzingen voor een inbreuk niet in redelijkheid worden verlangd. Zodra wij van inbreuken kennis krijgen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.


Auteursrecht
De door de exploitant van de pagina's gecreëerde inhoud en werken op de pagina's zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor het reproduceren, bewerken, verspreiden en ieder gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de auteur of opsteller vereist. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud van deze pagina's niet door de exploitant van de website zelf is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen, met name wordt inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u toch een auteursrechtelijke inbreuk opmerken, dan vragen wij u dit aan ons te melden. Zodra wij van inbreuken kennis krijgen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.